• hodnocení žáků, elektronický dotazník pro rodiče (v e-mailu dne 17.5.)
 • příspěvek na sešity a výtvarné potřeby pro šk.rok 2022/2023 1.-3.třída – 450 Kč, 4.třída – 500 Kč
 • TŘÍDNÍ ŠKOLNÍ FOTOGRAFIE – hrazena z fondu SRPŠ
 •  3.6. SBĚR
 • 6.-8.6. výlet 3.A
 • 8.6. výlet 4.B – Karel IV.-Praha     
 • 10.6. výlet Pražský hrad – 5.B,   Lidice – 4.A + 5.A
 • 10.6. 18:00 – divadelní kavárna

                   19:00 – divadelní spolek Žumpa (místa rezervujete na e-mailu: uhonice.knihovna@seznam.cz nebo na tel.č. 734 820 625)

 • 14.6. Beseda se spisovatelkou p. Fišarovou
 • 15.6. Atletický trojboj

– Neděle 19.6.v14:00 První Úhonické Deskohraní – organizují maminky z Úhonic

20. – 21.6. projektové dny – LES

23.6. Výlet 5.B – TEP Faktor

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN končí všechny třídy v 11:45

 •  Spaní ve škole – 5.B třída

28.6.  ŠKOLNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST  17 – 20 hod

– krátký program (dívky žlutá nebo růžová trička, kluci zelená nebo modrá trička, spodní část tmavá)

Uvítáme pomoc s pohoštěním – zelenina, upečené buchty, pití. – ZAPSAT U TŘÍDNÍCH UČITELŮ

 • 29.6. sportovní den
 • čtvrtek 30.6. – vysvědčení – vyučování končí v 8:45
 • závazná přihláška na oběd 30.6. u třídních učitelů

ŠD –  zápis do školní družiny na šk. rok 2022/2023 pro 1.-2.třídu

 pro žáky vyšších tříd zápis do ŠD proběhne 2. -6.9.2022

 • placení obědů převodem – zrušit trvalé příkazy (na červenec a na srpen) V září pod stejnými variabilními symboly (pošleme informační e-mail)

Kroužky a organizační plán na další školní rok 2022/2023 bude na webu školy v týdnu před začátkem školního roku.

 Zájem o kroužky (stávající i nové) – obdržíte elektronický dotazník mailem 6.6.2022