K účasti na projektu OPZ – reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016021 Příměstské tábory v Úhonicích 2022 – se přihlásíte vyplněním formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/1OgTbOA3SRIuT5mqzeNuoDAjz8WoMi7SURh2GEWr5nY8/edit?usp=sharing nebo
https://tinyurl.com/faktbc8s

Papírově ve 2 kopiích je potřeba dodat Smlouvu o účasti dítěte 2022 (jedna smlouva na všechny tábory za jedno dítěte) (C).
„Podpořený“ z rodičů musí doložit:
– zaměstnanci – potvrzení od zaměstnavatele (A1)
– OSVČ – potvrzení od ČSSZ (Aa)
– případně potvrzení z ÚP o rekvalifikaci
/rodiče na rodičovské dovolené se projektu neúčastní/Po skončení tábora je třeba vyplnit monitorovací list podpořené osoby (B).

Ceny za příměstské tábory:
1. Sportovní příměstský tábor (11. – 15. 7. 2022) – 850 Kč
2. Tábor plný nápadů (18. – 22. 7. 2022) – 870 Kč
3. Tábor Házej, chytej, běhej! (pro MŠ, 18. – 22. 7. 2022) – 900 Kč
4. Tábor Jak vycvičit draka?! (pro MŠ, 25. – 29. 7. 2022) – 600 Kč
5. Asterix a Obelix (1. – 5. 8. 2022) – 950 Kč 6. Sportovně herní příměstský tábor (8. – 12. 8. 2022) –  1050 Kč
7. Námořníci plují světem (pro MŠ, 15. – 19. 8. 2022) – 650 Kč

Dokumenty: Smlouva pro tábory 2022

Potvrzení o vazbě na trh práce

Vzor žádosti o potvrzení z CSSZ

Monitorovací list podpořené osoby

Děkujeme za spolupráci.
Těšíme se na Vaše děti!