• hodnocení žáků
 • školní kolo – 5. tř. Matematická olympiáda. 26.1. okresní kolo – Černošice (vybraní žáci 5.tř)
 • 31.1. UKONČENÍ 1. POLOLETÍ – vysvědčení bude rozdáváno 4.-5. vyuč. hodinu
 • 3.2. – 2. projektový den Les – projektový den se z epid. důvodů přesouvá – o náhradním termínu budete informováni
 • 4.2. pololetní prázdniny
 • jarní prázdniny 7.-11.2.2022
 • zájem o ŠD v době jarních prázdnin – v provozu při přihlášení min.20 dětí
 • Mimořádná schůzka pro rodiče žáků 5.tř, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, se bude konat 15.2. v 16:30 (přihlášky, zápisové lístky)
 • v týdnu 24.- 28.2. se bude konat recitační soutěž (třídní a školní kola) v březnu snad bude oblastní kolo recitační soutěže v Rudné, kam postupují vítězové jednotlivých kategorií.
 • ŠD – prosím, přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí (v případě sněhu – jedny rukavice výhradně pro ŠD)
 • kroužky v druhém pololetí (přihlášení možné pouze v případě nenaplněné kapacity – v případě zájmu kontaktujte vedoucího kroužku)
 • SBĚR papíru + hliník – bude v 2. polovině února 2022
 • termín příštích tř. schůzek – 7.4.2022 od 17 hod.
 • v případě změny nahlašte změny zdrav. pojišťoven, trvalého bydliště
 • ZTRÁTY A NÁLEZY – PROSÍM, ROZEBERTE SI. (31.1. BUDE OBSAH KRABICE ODVEZEN DO KLOKÁNKU)