Přítomni za školskou radu: 

pan Řehák – předseda ŠR

Mgr. Z. Piknová (ZŠ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 

1.A – paní Wohanková 

2.A – paní T. Kejla

3.B – paní M. Pěnkavová

4.A – paní L. Přikrylová

4.B – paní Švendová

5.A – paní L. Šťovíčková (za pana Němečka)

paní M. Petránková

Omluveni: 

za školskou radu – pan M. Knotek (OÚ)

3.A – paní Sedláčková

Projednaný program:

  1. Zahájení školního roku – proběhl adaptační týden
  2. Projekt školní zahrady – výzva MŽP č. 7/2019 – bohužel jsme tuto dotaci nedostali, ale budeme rádi za nové postřehy a tipy, jak naší zahradu zútulnit, vylepšit. Sledujeme nové možnosti a budeme se hlásit na další vypsanou výzvu.  
  3. Bezhotovostní platby v roce 2020/21 – je možné platit jednotlivé aktivity bezhotovostně na účet školy

Informace o docházce na 2. stupeň do Drahelčic – rodiče požadovali informace ohledně této možnosti. Bohužel se pan Knotek (zastupitel obce) ze školské rady omluvil.