Vážení rodiče,

Máme velkou radost, že od příštího pondělí 30.11.2020 bude dětem celého prvního stupně umožněn návrat k prezenční výuce. Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Ministerstvo nám poslalo metodické pokyny a opatření jsou nutná dodržovat.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). 

Základní škola bude otevřena od 7:30, kdy žáci půjdou rovnou do své učebny. Ranní družina nebude do odvolání v provozu.

Vyučování začíná v 8:00 a odpovídá běžnému rozvrhu. (stále je zakázán zpěv a tělesná výchova) 

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Během dopoledního vyučování bude v maximální míře zařazen pobyt na čerstvém vzduchu (za vhodného počasí i výuka).

Žáci budou stravování podle harmonogramu, který byl platný od začátku školního roku 2020/2021 (každá třída se stravuje samostatně). Všichni žáci budou od 30.11.  automaticky přihlášeni ke stravování. Prosíme Vás o zprávu, pokud z důvodu karantény nebo nemoci Vaše dítě ke stravování nenastoupí. Potřebujeme znát počet dětí kvůli plánování objednávek potravin a plánování jídel. 

Odhlášení pište, prosím, na e-mail jidelnazsuhonice@seznam.cz nejdéle do pátku 27.11. do 8 hodin. Děkujeme. 

Na vyučování navazuje provoz školní družiny 11:45 – 17:30. Znovu připomínám, že také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu. Družina bude maximálně využívat prostory školní zahrady a blízkého lesa pro pobyt venku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní od některých opatření upustit.