Vážení rodiče,

jsme opravdu moc rádi, že od příští středy 18.11.2020 bude dětem z 1. a 2. třídy umožněn návrat k prezenční výuce. 

V pondělí 16.11.2020 bude tedy probíhat distanční výuka pro všechny ročníky (škola nemá vyhlášené ředitelské volno z důvodu vyčerpání 4 dní ředitelského volna na začátku září). 17.11. je státní svátek a výuka probíhat nebude.

Od 18.11. bude zahájen provoz školy pro 1. a 2. třídu. 

Škola bude otevřena v 7:30, kdy žáci půjdou rovnou do své učebny (ranní družina nebude otevřena). Vyučování začíná v 8:00 a odpovídá běžnému rozvrhu. (stále je zakázán zpěv a tělesná výchova)  Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Během dopoledního vyučování bude v maximální míře zařazen pobyt na čerstvém vzduchu (za vhodného počasí i výuka).

Žáci budou stravováni: 1. třída v 11:20, 2.třída v 11:40.  Ostatní žáci, kteří mají objednaný dotovaný oběd si budou vyzvedávat stravu v době od 12:00 do 12:30. Zvoňte na zvonek „kuchyně“. Obědy jsou vydávány do vlastních nádob.

Žáci 1. a 2. ročníku budou od 18.11. automaticky přihlášeni ke stravování. Prosíme Vás o zprávu, pokud z důvodu karantény nebo nemoci Vaše dítě ke stravování nenastoupí. Potřebujeme znát počet dětí kvůli plánování objednávek potravin a plánování jídel. Odhlášení pište, prosím, na e-mail jidelnazsuhonice@seznam.cz nejdéle do neděle 15.11. do 20 hodin. Děkujeme. 

Na vyučování navazuje provoz školní družiny 11:45 – 17:30. I oddělení školní družiny budou fungovat jako homogenní skupiny – 1. oddělení pro žáky 1. třídy a 2. oddělení pro žáky 2. třídy. Také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu. Družina bude maximálně využívat prostory školní zahrady a blízkého lesa pro pobyt venku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i žákům ostatních ročníků zpět do školy. Zatím žáci 3., 4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce.

Přeji Vám hodně zdraví, sil a děkujeme za Vaše úžasné nasazení, s jakým to společně zvládáme.