Paní psycholožka Mgr. Zuzana Bobeková, která k nám do školy dochází a většina z Vás již měla možnost se s ní seznámit při bubnování a povídání ve třídách, školu požádala o sdílení její adresy.

Nabízí Vám, dětem, možnost se na ní obrátit, abychom lépe prošli tímto obdobím. Děti se dostávají do náročných životních situací vlivem strachu (o sebe, o rodiče, prarodiče, planetu…), který může být někdy ještě zesílen působením okolí, názory rodičů, sledováním zpráv. A právě kontaktem (písemným, po zvážení i telefonickým) s osobou, které důvěřují, mohou ventilovat napětí.

Jak sama paní Bobeková napsala: „Nenapadlo mě touto cestou nabídnout konzultace i žákům, až když najednou mi jedno dítě napsalo, jak se bojí o babičku a ostatní doma v rodině.“

Máte tak možnost jí napsat, která platí v stavu online vyučování, ale bude platit celý školní rok i když děti budou chodit normálně do školy.

Psát můžete na adresu bobekova@masjihozapad.cz  sami nebo i s pomocí rodičů. Starší děti to určitě zvládnou i samy.

Je těžké potýkat se sám s těžkými otázkami současné doby, proto rádi tuto nabídku naší paní psycholožky Bobekové zveřejňujeme.