V době nouzového stavu od 5.10. do 18.10.2020 budou na škole probíhat zájmové kroužky podle
rozpisu. Vedoucí kroužku zrealizují taková opatření, aby byla v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 30.září 2020 č. 958.
Pokud je počet dětí v aktuálním kroužku vyšší než vychází z nařízení vlády, vedoucí kroužku udělá
taková organizační opatření, aby mohl být kroužek realizován (např. rozdělení dětí, zjistí, zda všichni
budou navštěvovat kroužek, kroužek bude venku apod.). Pokud by došlo ke zrušení kroužku, budou
rodiče informováni vedoucím kroužku.

Z nařízení č.7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vyplývá, že kroužek „Sborový zpěv“ bude zahájen až po 18.10.2020.