Vážení rodiče,
od 25.5. dojde k rozšíření provozní doby mateřské školy s ohledem na provozní možnosti. Mateřská škola bude otevřena od 7:00 do 16:00. Z důvodu nepřítomnosti některých pedagogů budou i nadále vypomáhat páni vychovatelé ZŠ.Nadále platí pravidla podléhající metodice MŠMT

1. Před prvním nástupem do MŠ je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení a seznámení (viz příloha). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodepíše, nebude dítěti účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení doporučujeme vyplnit doma a ve školce jej pouze předat. 

2. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

3. ABY NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY, VE VESTIBULU ČI ŠATNĚ MŠ, PŘÍCHOD DO MŠ BUDE MOŽNÝ POUZE ZADNÍMI DVEŘMI ZE ZAHRADY – MALOU TŘÍDOU

4. DOPROVOD PŘEDÁ DÍTĚ PEDAGOGŮM, KTEŘÍ ZKONTROLUJÍ JEHO ZDRAVOTNÍ STAV (TEPLOTA, KAŠEL, RÝMA).Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. DOPROVOD NEBUDE MÍT POVOLEN VSTUP DO PROSTOR MŠ.

5. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě  důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

6. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZ MŠ V OBDOBÍ 25.5. – 30.6. 

Provoz 7:00 – 16:00 zajišťují pedagogové MŠ a ZŠ (páni vychovatelé ŠD)

Stravování bude zajištěno v celém rozsahu svačina – oběd – svačina.

Ke stravování je nutné dítě přihlásit nejpozději předcházející den do 8:00

Z hygienických důvodů nebudou v MŠ používány zubní kartáčky, hřebeny

Pro pitný režim venku rodiče zajistí jasně označené lahvičky – nejlépe se značkou dítěte.

REŽIM DNE

7:00 – 8:00  příchod dětí

Ranní filtr (rodiče vyčkají na výsledek ranního filtru)

8:00 – 8:30 Volná hra

8:30 – 9:00 hygiena

Svačina

9:00 – 11:15 pobyt venku (zahrada MŠ)

11:15- 12:00 hygiena – oběd – hygiena

12:00 – 12:30 odchod dětí po obědě

Klidná hra

12:30 – 14:00 klidový režim (spaní / čtení)

14:00 – 14:30 hygiena – svačina

14:30 – 16:00 pobyt venku, ukončení provozu

Doufáme, že v této situaci bude provozní doba lépe vyhovovat Vašim potřebám.