Vážení rodiče,
v posledních dnech jsme obdrželi dlouho očekávanou metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k otevření základních škol, ale bohužel velkou radost nám nepřinesla.
Upřímně, nejraději bychom uvítali možnost otevřít školu v plné šíři. To ale v současné situaci není možné.
Na základě předložené metodiky jsme zpracovali směrnici, kterou si můžete pročíst níže. Metodika stanovuje mnoho podmínek, které jsou v naší malé škole těžko realizovatelné. Navíc v situaci, kdy od 17.6. z důvodu přípravných prací před kompletní rekonstrukcí střechy školy, nebudeme moci využívat třídy v podkroví budovy.
Dle podmínek tak od 25.5.2020 můžeme otevřít školu pro 38 žáků, kteří budou rozděleni do 4 skupin.
Předpokládáme, že zájem bude přesahovat možnosti školy, proto pro přijetí do skupin upřednostňujeme žáky 5. ročníku, z nichž se někteří připravují na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a ostatní budou přestupovat na 2.stupeň na jiné základní školy. Potřeby těchto žáků jsou pro nás prioritou a pokud se k docházce přihlásí 8 a více žáků 5.ročníku bude u této skupiny probíhat výuka pod vedením pana učitele Bartoše.
Dále budeme přijímat žáky od nejmladších po nejstarší do naplnění kapacity, kterou máme stanovenou hygienickými požadavky manuálu MŠMT. Žáci v těchto skupinách budou dopoledne pracovat pod dohledem asistentů pedagoga a vychovatelů ŠD. Třídní učitelé pokračují i nadále v distanční výuce a nebudou přítomni v budově školy.
Za jakých podmínek budou žáci moci nastoupit do školy a za jakých podmínek budou ve škole pracovat, se dozvíte ze směrnice a při vyplňování dotazníku zjišťujícím zájem o nástup dětí do školy, který jsme pro Vás připravili. Odkaz na dotazník naleznete na konci této zprávy. Prosím o jeho vyplnění do středy 13.5.2020. Možnost přihlásit své dítě k docházce máte do 18.5.2020. Později tak učinit již nelze. Po zjištění zájmu (na základě dotazníku) budeme děti rozdělovat do skupin i s ohledem na délku pobytu žáků ve škole. Skupiny se nesmějí mísit, a proto děti zůstanou v určených skupinách po celý den (dopolední i odpolední blok) až do konce školního roku. 
V případě nástupu dítěte do školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu dětí – viz níže. Bez tohoto prohlášení nebude umožněn vstup žáka do budovy školy.

Předem děkujeme za vyplnění přiloženého dotazníku a velmi si vážíme Vašeho pochopení, že za daných podmínek děláme pro Vaše děti maximum.

Dotazník

Směrnice

Metodika z MŠMT

Čestné prohlášení