Vážení žáci, rodiče, prarodiče a všichni, kdo jste se s námi pustili do vzdělávání „na dálku“.

Máme za sebou první tři týdny tohoto výjimečného stavu, kdy bylo nemalým úkolem nás všech se v této situaci zorientovat. Asi nejpodstatnějším bylo vytvořit nový režim chodu domácnosti, stanovit rozvrh a rozdělit si práci.
V současné době žáci a učitelé spolu komunikují na dálku a výuka pokračuje dál. Někteří učitelé zvolili formu videokonferencí, jiní vyučují přes nahraná videa na Youtube nebo Whatsapp, další pracují ve virtuálních učebnách na GoogleClassroom či Škola v pyžamu. Všichni pedagogové věnují nemalé úsilí, aby výuka zdárně probíhala dál a příliš jsme Vás nezahlcovali, vždyť sami jste v nelehké situaci, jak vše zvládat. K dispozici jsou a stále nabízíme žákům pomoc asistentů pedagogů, kteří jsou připraveni k individuální práci s jednotlivými žáky přes telefon či Whatsapp. Žákům, kteří nemají potřebné elektronické zařízení, nabízíme zapůjčení školních notebooků.
Žádosti o ošetřovné (OČR) si můžete vyzvednout po předchozí domluvě na tel. 731 581 779. Pokud ve škole zůstaly věci, které potřebujete (oblečení, obuv či jiné) po domluvě je možné je vyzvednout.
PODĚKOVÁNÍ
Moc Vám všem děkuji za množství odvedené práce a velikou trpělivost a odhodlání nastalou situaci řešit.
Chtěla bych také poděkovat rodičům, kteří prostřednictvím svých firem nabídli škole bezplatnou licenci pro videokonference a také dezinfekci prostor ozónem. Tato dezinfekce proběhne jen několik dní před tím, než žáci nastoupí zpět do školy, aby účinnost byla co nejvyšší.
V neposlední řadě patří velké poděkování rodičům, kteří pomohli učitelům se zkušebním provozem online výuky a také všem, kteří pomohli s nastavování portálů pro vzdálený přístup.
Přejeme Vám hodně zdraví, sil a rodinné pohody.
Těšíme se na chvíli, kdy se sejdeme zpátky ve škole.