Vážení rodiče a přátelé školy,
zastupitelstvo obce Úhonice se ve shodě s nařízením Školského zákona snaží „zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území“ (§ 178 zákona č. 561/2004 Sb.). Tato snaha o naplnění zákonné povinnosti je nicméně z různých stran napadána a rozporována.
Pokud bychom žili v ideálním světě, každý by jistě uznal, že právo na vzdělání je jedním z nejvyšších principů moderní společnosti. Vzhledem k demografickému vývoji ve Středočeském kraji se již nelze spoléhat na volné kapacity škol v okolí a je tedy nutné vybudovat vlastní plnohodnotnou školu.
V ideálním světě nežijeme. Proto vás prosím o aktivní účast na nejbližších veřejných zasedáních zastupitelstva obce Úhonice a věnování zvýšené pozornosti dění v obci. Blíží se totiž okamžik rozhodnutí o budoucnosti našich dětí.
Tomáš Řehák,předseda školské rady