Lyžařský kurz se bohužel nenaplnil. K dnešnímu (poslednímu) dni se přihlásilo celkem 31 dětí. Na odjezd jsme potřebovali minimálně těch 38, jak bylo avizováno na přihlášce.
Děti z 1. a 2. tříd mají letos velmi malý zájem, je tedy otázkou, zda LK budeme v dalších letech vůbec připravovat, když nám „základna“ dětí odchází a nové nechtějí jet…

Zálohu 2000 Kč všem vrátíme, nejlépe asi na třídních schůzkách dne 5. 11., pokud se neuvidíme, tak to ve středu 6. 11. předám dětem. Děkuji,