Už několik let se zapojujeme do tohoto projektu, kdy pomáháme naší obci a trochu ji uklidíme. Nasbíráme vždy několik pytlů odpadu, projdeme se po Úhonicích a snad tím vykouzlíme úsměv i místním občanům. 🙂