První školská rada se ve školním roce 2019/2020 sejde dne 10. 9. 2019 v 16:30.