Zápis ze školské rady dne 4. 6. 2019

Přítomni:
pan Řehák – předseda
paní učitelka Z. Piknová
1.B – paní Pěnkavová
2.A – paní Přikrylová
2.B – paní Švendová
3.A – pan Vlček
4.A – paní Trnobranská
paní V. Kotíková
paní asistentka M. Petránková

Nedostavili se:
1.A – paní Sedláčková
5.A – paní Chylíková

Projednáno:
1. Nová budova pro II. stupeň ZŠ Úhonice – čeká se na rozhodnutí OÚ
2. Zahradní slavnost – se koná 25. června od 17 do 20 hodin. Jako každý rok, prosíme rodiče o donesení občerstvení, každý podle svých možností a úvahy 🙂
3. Zábradlí před školou – zástupci ŠR požádají OÚ o opravu a o uzavření (vyplnění) zábradlí tak, aby bylo pro děti bezpečné
4. Oplocení na hřišti sousedící s farou – informujeme, že se v těchto dnech opravuje
5. Venkovní učebna – připravujeme pro děti na výuku i pro aktivity školní družiny. Prosíme rodiče o pomoc a spolupráci (kdo má možnost, např.: zajištění dřeva, betonu,…). Navrhovaný rozpočet je 80 – 100 tis. Kč. Realizace plánovaná o prázdninách