Zápis ze školské rady dne 11. 9. 2018

Přítomni:
Mgr. Zdeňka Piknová (za školu), Marcela Petránková (za školu – zapisovatelka)

Zástupci tříd:
paní Wohanková Chylíková (5. tř.), paní Trnobranská (4. tř.), paní Přikrylová (2. A), pan Řehák (2. B)

Nepřítomni a omluveni:
paní Kotíková (za obec), pan Vlček (3. tř.)

Program:
1. Pan Salava už nebude předsedou školské rady
Pan Salava ukončil práci ve školské radě a nebude předsedou. Moc děkujeme za jeho práci, bylo nám velkým potěšením.
2. Volby předsedy školské rady
Dne 11. 9. 2018 proběhly volby nového předsedy školské rady. Nejvíce hlasů získal pan Řehák, rodič z 2. B. Gratulujeme a děkujeme. Těšíme se na spolupráci.
3. IQ testy pro děti
Od rodičů byl projeven zájem o IQ testy dětí. Dotážeme se tedy všech rodičů ve škole, a pokud bude zájem, testování objednáme. Tyto testy si rodiče hradí sami (je to okolo 150,– Kč).
4. Zástupci z 1. A a 1. B
Je třeba zvolit zástupce z prvních tříd do školské rady