Přítomni
Pí. učitelka Piknová
Pí. Kotíková (za obec)
Pí. Wohanková Chylíková
P. Řehák
Pí. Přikrylová
Pí. Říhová
Pí. ředitelka Najvárková
P. Vlček
Pí. Trnobranská
Pí. Petránková
Pí. Jindřiška Radotínská

Nepřítomni
P. Salava

Program
1. Petice za zachování školy i školky pro Úhonice a Ptice
Za školskou radu napsal pan Salava apelující dopis pro vyvolání schůzky stran stávající i budoucí školy
Ptice v současné době přislíbili přispět na 1.třídu pro rok 2018/2019

2. Nepovinná angličtina jako nabídka pro budoucí 4.,5. ročník

3. Sbírka na nové dveře (renovaci) ukončena, dveře mají být zrekonstruovány do 8/2018

4. Obědy pro MŠ se pro rok 2018/2019 budou dovážet

5. Různé