Zápis ze školské rady 9.11.2017

Přítomni

Pí. ředitelka Najvárková
Pí. učitelka Piknová
P. Salava
Pí. Wohanková Chylíková
P. Vlček
Pí. Trnobranská
P. Řehák
Pí. Přikrylová
Pí. Říhová

Nepřítomni

Pí. Kotíková (za obec)

Program

1. Příprava na 110. Výročí školy (září 2018)
Návrhy a nápady na upomínkové a reklamní předměty

2. Diskuze k možné (budoucí) sbírce na renovaci vchodových dveří školy (rozpočet 90.000,-Kč)
3. Vánoční dílničky 1.12.2017 – co je třeba, s čím pomoci?
4. Různé