ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY DNE 27.1.2016

 

Přijatí žáci s registračním číslem:

 

62016

252016

92016

272016

112016

282016

122016

302016

132016

312016

162016

322016

172016

372016

182016

382016

192016

392016

212016

402016

222016

422016

242016

432016

362016 352016

 

Žáci s odkladem povinné školní docházky:

 

82016

342016

102016

502016

202016 442016

 

Nejpozději do 31.5.2016 rozhodne ředitelka školy o odkladu nebo přijetí dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a byly v naší škole v daný den u zápisu.

 

V Úhonicích 16.2.2016

 

Mgr. Zuzana Najvárková

ředitelka školy