Školská rada 8.9.2015

Přítomni :

P.Salava (předseda ŠR)

M.Broučková (místopředsedkyně)

V.Kotíková (za zřizovatele)

Z.Piknová (za pedagogický sbor)

E.Říhová (zástupce třetí třídy)

H.Chylíková (zástupce 2.třídy)

 

Host :

Z.Najvárková, ředitelka školy

 

Program :

  • Schválení nového školního řádu

  • Co se podařilo v loňském roce – realizovat lavičky před školou a poklop na studnu, škola obdržela grant na nákup knih

  • Schválení dvou žádostí o mimořádný příspěvek ze sociálního fondu

  • Žádost na grant na logopedii

  • Realizace sbírky pro Aničku ( zábradlí podél schodiště z přízemí do druhého patra )

 

Školská rada děkuje všem rodičům, kteří podporují aktivity školy.

V Úhonicích 8.9.2015

Zapsala : Eva Říhová