Školská rada 10.9. 2013

Projednala a odsouhlasila:

  • Dodatek ŠVP

  • Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2013 – 2015

  • Anglický jazyk od 1. třídy

  • Zvonění – úprava

  • Výroční zpráva 2012/2013

  • Informace – hřiště, dotace, bezpečnost, vyúčtování ŠVP, plavání aj. ŠR odsouhlasila převedení peněz na volnočasové aktivity dětí.

 

Zapsala: Mgr. Z. Piknová