Přítomni :

-za školskou radu L.Podzemský, V.Kotíková, Z.Piknová

-zástupci tříd – M.Zelená, M.Broučková, H.Novák

Program :

•· Čerpání peněz z EU

•· Informace k žádosti na MMR

•· Internetové stránky školy

•· Návrhy z řad rodičů pro příští školní rok

•- placení obědů – možnost platby převodem (paní M.Zelená)

•- vyzvedávání dětí ze ŠD (pan H.Novák)

•· Vyhlášení konkurzu na ředitele školy

•- zvolení zástupce školské rady

•- zhodnocení spolupráce školské rady a ředitelky školy

 

Konkurzního řízení na ředitele školy byl zvolen za školskou radu pan L.Podzemský.

Školská rada pracuje od roku 2003. Za tuto dobu nebyly z řad rodičů předány školské radě žádné připomínky na vedení a práci školy. Za dobu od roku 2003 se ve spolupráci, účasti a řízení paní ředitelky (s pomocí obecního úřadu), podařilo udělat :

– renovace starých lavic a židlí, zakoupen nový nábytek do školní družiny, získána dotace na rekonstrukci podlah a sociálního zařízení v mateřské škole, postupná výměna osvětlení v celé budově, získána dotace z MMR na vybudování školního hřiště, postupné rozšíření počítačové učebny, získání sponzorského daru na vymalování vnitřních prostorů školy, zahájena realizace projektu EU peníze školám, v současné době podána dotace na MMR na herní prvky na školní zahradu aj… (viz.výroční zprávy).

Zapsala : Z.Piknová