Sbírka nazvaná  „HERNÍ PRVKY“  byla vyhlášena školskou radou v září 2010. Tato sbírka stále pokračuje. K 31.12. 2011 bylo získáno  122 000,-Kč. Peníze byly a jsou ukládány na účet školy – jeho podúčet nazvaný Herní prvky. Během měsíce února bude podána žádost o dotaci na MMR. Děkujeme všem, kteří finančně přispěli.

Zapsala : Z.Piknová