Přítomni:

  • pí. Tatíčková – odstupující předsedkyně rady
  • Pí. Kotíková – za OÚ
  • Pí. Piknová – za ZŠ
  • P. Podzemský – nový člen rady

Program:

  1. Zvolení předsedy školské rady
  2. Předávání dokumentů
  3. Různé

Závěr
Předsedou školské rady byl zvolen p. Ladislav Podzemský.