První projektový den jsme se rozdělili do 10 skupin a každá vyrazila na své dvě stanoviště. Celkem projdeme deset oblastí zastoupených významnými osobnostmi, které žáky seznámí s převratnými objevy, vynálezy a dovednostmi. Moc jsme si to užili.