1. 12.  návštěva seniorů v MŠ – dozvíme se, jak Vánoce slavili naše babičky

 návštěva Mikuláše od 16:00 – přijďte na malou nadílku a podpořit

své děti, budou to potřebovat

8.12.  divadlo Kolem a kolem – představení Velké putování do Betléma

(hrazeno z Fondu rodičů)

Pečení, vaření – vánoční sušenky

9.12.  Muzikoterapie s pí psycholožkou

13.12. výlet do Muzea betlémů (Karlštejn)

          – hrazeno z Fondu rodičů

          – svačina a pití zajištěna

          – prosím přijďte včas, ODJEZD V 7:45 hodin (děti přiveďte do MŠ)

14.12. vánoční dílničky s rodiči od 16:00 – přijďte si se svými dětmi

nazdobit perníček, vyrobit přání nebo vánoční dekoraci

22. 12. vánoční nadílka ve školce

Od 23.12. MŠ uzavřena, provoz opět začíná 2.1.2023