4. 10.       Dopravní výchova na školním hřišti, při nepříznivém počasí bude

      program v obecní stodole. Děti si vyzkouší elektrická auta, roli

      policisty, chodce. Dozví se o bezpečném chování v provozu.

      Probíhá dopoledne, hrazeno z Fondu rodičů.

6. 10.       Pečeme, vaříme – jablečný štrůdl

13. 10.     Podzimní pohádka – příběhy stromů (hrazeno z Fondu rodičů)

               Děti se zapojí do programu, zazpívají si, společně vyrobíme mošt,

      podzimní výzdobu a něco nového se opět dozvíme ze života stromů.

14. 10.     Muzikoterapie s pí Bobekovou

28. 10.     Státní svátek (MŠ uzavřena)

31.10.     Halloween ve školce (dopoledne) – děti mohou přijít v kostýmech

              Zazimování zahrady s rodiči (úklid, drobné opravy, opékání

     buřtů, teplý čaj)

              Od 16:00 hodin sraz na zahradě. Děkujeme za pomoc!