PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ

1. 9.    Vítáme nové kamarády 😊

2.9.   Divadélko – podzimní pohádka (bude hrazeno z fondu rodičů)

2. 9.    Třídní schůzka rodičů v 17, 00 hodin

7. 9.    Celoroční hra  

9. 9.    Pečení, vaření – posvícenské koláčky

14. 9.    Celoroční hra

15. 9.    Drakiáda – pouštění draků s rodiči

             sraz v 15,30 hodin na zahradě MŠ, opékání špekáčků

21. 9.    Celoroční hra

21.9.    výukový program Dožínky (bude hrazeno z fondu rodičů)

23. 9.    Pečení, vaření – okurkový salát

28. 9.    Státní svátek – MŠ uzavřena

29. 9.    Celoroční hra