Vážení rodiče,

od příštího pondělí 12.4.2021 bude dětem – předškolákům – umožněn návrat k prezenční výuce.

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory. Na děti se tato povinnost nevztahuje.

Mateřská škola bude otevřena v běžném provozu od 6:45 do 17:00.

Pro vstup do mateřské školy, prosím využijte zadní vstup do nové herny MŠ (branou vedle obchodu). 

Přítomnost dětí na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 

Testovací diagram

Testovat se nemusí 

– děti, které se prokáží potvrzením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech

– děti, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedeném na odběrovém místě a není starší 48 hodin

– osoby, které mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti COVID-19

Testování bude probíhat 2x v týdnu (pondělí a čtvrtek) při příchodu do MŠ neinvazivními testy LEPU RAPID. Průběh testování zde:https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Rodič vyčká výsledku testu. (cca 20 minut)

Postup dle výsledků testování ve škole:

V případě pozitivního testu v pondělí – škola vydá potvrzení o pozitivním AG testu, dítě bude posláno domů, informuje dětského lékaře a podstoupí PCR test

V případě pozitivního testu ve čtvrtek – postup je obdobný, ale s dítětem odchází domů celá třída. Spolužáci celé třídy čekají na výsledek PCR testu. Pokud je negativní, mohou se všichni vrátit do školy. Pokud bude pozitivní, zákonný zástupce je povinen informovat školu a ta zašle Krajské Hygienické stanici potřebné informace.

Pokud se pozitivita nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

Přehledně viz leták: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Přítomnost rodičů u testování je možná.  

Testování je dobrovolné – pokud rodiče s testováním nesouhlasí, děti zůstávají doma a jejich absence je omluvena. Pokud se rozhodnete svoje děti netestovat, sdělte tuto informaci učitelkám MŠ.

Stravování:

Přihlášení/Odhlášení a pro bližší informace pište, prosím, na e-mail jidelnazsuhonice@seznam.cz nejdéle do pátku 9.4. do 8 hodin. Děkujeme. 

Školka bude maximálně využívat prostory školní zahrady a blízkého lesa pro pobyt venku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní od některých opatření upustit.

Těšíme se na Vás!