MĚSÍC BŘEZEN

POHÁDKA O neposlušných kůzlátkách, O Červené Karkulce, O koťátku, které přestalo mňoukat, O červené slepičce

  • dozvíme se z dalších pohádek nová ponaučení
  • tento měsíc se věnujeme hlavně domácím zvířátkům, učíme se je pojmenovávat (samec, samice, mládě) i jejich příbytky (kurník, chlév, stáj…)
  • dozvíme se, čím se zvířata živí a čím jsou pro nás užitečná
  • na procházkách pozorujeme změny v přírodě, pojmenujeme, co už kvete na zahrádkách
  • budeme pracovat na školní zahradě, zasadíme si semínka a cibulky rostlin
  • povídat si budeme o symbolech jara a Velikonoc
  • při výtvarných činnostech pracujeme mj. s vatou, peříčky, vajíčky a dokonce i s vidličkou 🙂
  • protáhneme se u říkanek s pohybem a zacvičíme si u pohybových her na Kočku a na myš, Na slepičky a hospodyně, překážkovou dráhu a slalom zdoláme s vajíčkem na lžíci apod.
  • zazpíváme si písničky Kočka leze dírou, Slepičko má, Krávy, krávy, Když jsem husy pásala, Kočka, Pes, Já mám koně a další za doprovodu klavíru a hry na tělo, připomeneme si i velikonoční koledy