Vážení rodiče, vážení žáci,

Na tento den se většinou všichni těšíme. Znamená pro nás všechny – děti, rodiče i učitele a asistenty shrnutí půlroční práce. Je pravdou, že konec tohoto pololetí není zcela podle našich představ, ale všichni máme za sebou veliký kus práce. Situace je mnohem složitější než jsme si ještě před pár měsíci dokázali představit. Co je na této době pozitivní? Postavila před nás výzvy, do kterých bychom se asi sami dobrovolně nepustili. Velmi oceňuji obrovskou snahu a odvahu Vašich dětí i Vás rodičů a prarodičů své znalosti a dovednosti nutné pro současnou dobu rozvíjet. Děkujeme za skvělou spolupráci.

K dnešnímu dni jsou vydána vysvědčení – hodnocení známkou, které bude doplněno slovním shrnutím práce Vašich dětí v uplynulém období. Výuka byla komplikovaná, přesto nebo právě proto děti vedla k vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a zodpovědnosti a to jsou dovednosti propojené s reálným životem.

Žáci 1. a 2. ročníků výpis z vysvědčení žáci dostanou ve škole dnes 28. ledna 2021.

Žáci 3. – 5. ročníků dostanou výpis z vysvědčení po nástupu na prezenční výuku. Po domluvě s třídními učiteli je možné předat vysvědčení osobně.

Dne 29. ledna 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Upřímně doufám, že v druhém pololetí se co nejvíce přiblížíme běžnému školnímu režimu. Moc se těšíme na „obyčejné“ dny ve škole v našem prima školním společenství.

Mgr. Zuzana Najvárková