Vážení rodiče,

Vláda České republiky se na svém zasedání  dne 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.

Od pondělí 4.1.2021 bude zachován provoz mateřské školy a je povolena osobní přítomnost dětem z 1. a 2. třídy při prezenční výuce. 

Pro žáky 3.,4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem. On-line vyučovací hodiny budou probíhat podle stejného rozvrhu, na který byli žáci zvyklí v listopadu.

Opět nabízíme zapůjčení IT zařízení. V případě potřeby se obracejte se na j.radotinska@email.cz

Mateřská škola je otevřena od 6:45 do 17:00.

Základní škola bude otevřena v 7:30, kdy žáci půjdou rovnou do své učebny (ranní družina nebude otevřena).

Vyučování začíná v 8:00 a odpovídá běžnému rozvrhu. (stále je zakázán zpěv a tělesná výchova) 

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Během dopoledního vyučování bude v maximální míře zařazen pobyt na čerstvém vzduchu (za vhodného počasí i výuka).

Žáci 1. a 2. ročníku budou stravování ve školní jídelně dle hygienických předpisů.

Ostatní žáci, kteří se účastní distanční výuky mají také nárok na dotovaný oběd, který si musí přihlásit. Tyto obědy si budou vyzvedávat v době od 12:15 do 12:45. Zvoňte na zvonek „kuchyně“. Obědy jsou vydávány do vlastních nádob.

Žáci 1. a 2. ročníku budou od 4.1. automaticky přihlášeni ke stravování. Ostatní žáci nemají automaticky přihlášený oběd.

Přihlášení či odhlášení pište, prosím, na e-mail jidelnazsuhonice@seznam.cz nejdéle do pondělí 4.1. do 7:30 hodin. Děkujeme. 

Na vyučování navazuje provoz školní družiny 11:45 – 17:30. I oddělení školní družiny budou fungovat jako homogenní skupiny – 1. oddělení pro žáky 1. třídy a 2. oddělení pro žáky 2. třídy. Také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu. Družina bude maximálně využívat prostory školní zahrady a blízkého lesa pro pobyt venku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Věřím, že s novým rokem se epidemiologická situace bude zlepšovat a brzy umožní návrat žákům ostatních ročníků zpět do školy.

Přeji Vám především hodně zdraví a s úsměvem na tváři vstoupit do nového roku 2021.

Mgr. Zuzana Najvárková