Platby musí být na účtu k 10. dni aktuálního měsíce.

Odhlašování stravy je možné telefonicky: 311 678 489, 604 615 568

Měsíční platba obědů MŠ : 880,- korun

Měsíční platba za MŠ: 700,- korun

Číslo účtu: 0390877309/0800

VS vám byl přiřazen a informace také zaslány mailem.