Zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku mateřské školy, která se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 od 17,00 hodin v prostorách MŠ.

Dozvíte se informace týkající se provozu mateřské školy (placení obědů, omlouvání dětí, školní plán atd.), poznáte náš personál a samozřejmě bude prostor i na Vaše dotazy a přání.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ