Prosíme o platby za Tělovýchovný a Výtvarný kroužek na druhé pololetí, a to do konce února. Děkujeme.