Středa 9. 5. – Malí námořníci dopluli až k lodi Mája, kde strávíme několik dní. Rychle jsme zabydleli své kajuty a pak to všechno začalo…

Našli jsme starý, prastarý vzkaz v láhvi, který nám vyprávěl příběh o námořníkovi, který se jmenoval Pit. Byl to jeden z nejlepších kapitánů široko daleko. Na konci své námořnické kariéry schoval na tajném ostrově poklad… Našim úkolem je naučit se všechny potřebné námořnické dovednosti, abychom zjistili, kde je ukryt, a pokusili se jej objevit. Námořníci se tedy dnes učili základní práce na palubě, balancovat při bouři, týmové spolupráce, vyrobili si šátky, které je ochrání ne jen před mořskou pannou. Poslali jsme domů vzkaz v láhvi a pracovali s mapou. Mnoho zážitků na první sny na lodi…

 

Čtvrtek 10.5. – Nad ránem jsme úspěšně dopluli na ostrov Legrace. A to tedy opravdu byla. Každý správný námořník totiž musí umět postavit svou záchrannou loď a zavázat lodní uzel. Jelikož to všichni zvládli, mohli jsme odpoledne vyplout na krátkou výpravu k velkým Jedlovým vodopádům. Po cestě jsme našli pár diamantů, které asi piráti vytrousili ze své lodi. Námořník Pit nám poslal krátký vzkaz: „Jsem s vámi zatím velmi spokojen, ještě pár dovedností a poklad zlatých medailí máte na dosah“. Tuto zprávu jsme obdrželi v obrovské bouři, kde se osvědčily balanční cviky, abychom se dostali až do podpalubí a přečkali další noc ve svých kajutách…

 

Pátek 11. 5. – Ostrov plný Překvapení. Ostrov, kde jsme vyhodili kotvy a jdeme na průzkum. Vyměnili jsme na chvíli naše lodě za takový zvláštní dopravní prostředek, kterému očividně chybí kormidlo a plachty a vyrazili jsme do Jiřetína pod Bukovou. Malí námořníci zde, podle vzkazu kapitána Pita, měli najít továrnu, kde si vyzkouší jejich zručnost a kreativitu, která je nezbytná pro plavbu na lodi. Cestou zpět na naši loď naopak zjišťoval, kdo je silný a zvládne projít nebezpečným pralesem. Pit byl s jejich prací velmi spokojen, proto jim dovolil chytnout si jednoho malého mazlíčka do kajuty a předal vzkaz: „Prokaž svou odvahu a jdi k lesu, tam najdeš část klíče, kterou uchovej do doby, než bude třeba.“ …. Malí námořníci spí dnes lehkým spánkem s kouskem klíče v ruce, jsou nedočkaví, co přinese ráno a poslední ostrov na jejich dobrodružné plavbě…

 

Sobota 12. 5. – Poslední ostrov na naší plavbě, ostrov Splněných přání. Během dopoledne malí námořníci plnili zkoušky kapitána Pita – uzlování, mrštnost, rychlost, balanc, luštění šifer a jiné. Jelikož všechno zvládli, mohli sestavit ze svých kousků klíčů jeden velký. A podařilo se, jelikož i týmová spolupráce je důležitá, splnili poslední úkol. Indicie je zavedly až na místo, kde kapitán Pit schoval medaile pro ty nejodvážnější a nejlepší námořníky. Snad jim bude do plachet vát ten správný vítr i nadále…

 

Fotogalerie: zde.

 

Děkujeme všem rodičům za milé vzkazy, e-maily a smsky. T + M