5. ročník

Všichni žáci 5. ročníku mají úkoly zadávány na https://www.skolavpyzamu.cz/.

Na těchto stránkách jsou již vloženy úlohy na období 6. – 19. dubna.

AJ 30.3. – 3. 4.

V tomto týdnu budeme pokračovat  „Free time activities“ – dozvíme se něco o oblíbených sportech v USA a v Británii a o hudebních nástrojích. Učebnice strana 48 -49
Pak se pustíme do opakování Unit 4 – strana 50 a připomeneme si písničku „If you are happy and you know it“
Když si budete chtít zazpívat v klavírním doprovodu 🙂
Do pracovního sešitu vypracuj cvičení 1 na straně 40 a celou stranu 41.
Toto všechno společně uděláme při našich on-line hodinách v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 10:30 a 11:00
Na online výuku navazuje práce na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks
Těším se na Vás.

Mgr. Zuzana Najvárková

23. – 27. 3.

Přírodověda:
Prosím po shlédnutí (i opakovaném) udělat výpisky z videa (co si pamatuji a co mě zaujalo)
Vlastivěda:
Na časové ose vyznač století, do kterých spadá baroko a renesance a dále na ose vyznač významné události, popř. data narození významných osobností uvedených období.
Sestav křížovku, aby ti v tajence vyšlo slovo „renesance“

23. – 27. 3. 

V tomto týdnu se budeme věnovat otázkám, které začínají  WH
Jistě si vzpomenete WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHOSE, HOW
vyzkoušej v pracovním listu v příloze.
Jak se dělají otázky? Jako úplně běžné otázky, jen před celou otázku vložíme to tázací zájmeno WH, podle toho, na co se chceme zeptat.
V učebnici na str. 47 cv. 4,5
podívej se i na cvičení 7, přepiš do sešitu a napiš k tomu česky, co to znamená. Zopakuj si také v pracovním sešitě str.40 cv 2 a str 41 cv 4
Další procvič na nástěnce
Ať se Vám daří.
Mgr. Zuzana Najvárková

Práce pro žáky 5. třídy na období 16. -22.3. 2020
Český jazyk : Pracovní sešit str. 58 – 63
Matematika : Pracovní sešit str. 23, 25 – 27
Vlastivěda : Připrav výukový plakát na čtvrtku Téma : Marie Terezie a osvícenství ( učebnice str. 15-16,
prac. sešit str. 12-13)
Přírodověda : Pracovní sešit str. 30-31. Připrav výukový plakát Téma : Proč je důležitá kosterní soustava
(kostra).
Posílám všem mnoho pozdravů a nezlobte ! 🙂 Ivan Bartoš

AJ 16.-20.3.

V tomto týdnu se posuneme v učebnici na další strany 46 -47.
Jde především o porozumění textu.
Na straně 46 si přečti (nahlas) cvičení 1 a rozhodni, zda věty v cvičení 2 jsou pravdivé nebo ne.
V této části si máme zopakovat jak se tvoří otázka v přítomném prostém čase. To už všichni víme, tak je to skutečně jen opakování. Strana 47/ cv. 3a), 3b)
K tomu v pracovním sešitě udělej stranu 38.
V příloze je pracovní list – vytvoř otázky – pomocí Do / Does …. a otazníku 🙂 ale to už víte 🙂
 HVĚZDIČKOVÝ ÚKOL NAVÍC  – Představ si, jaké otázky by sis připravil/a, kdybys dělala rozhovor například s Kovym?
Spoustu her a procvičování najdeš na gamestolearnenglish.com
Přeji hodně zdaru
Mgr. Zuzana Najvárková