2. A

30. 3. – 3. 4. 

Úkoly ke stažení zde. 

23. – 27. 3. 

Milí rodiče a milé děti, 
posílám Vám úkoly na další týden. 😃
V češtině budeme procvičovat měkké a tvrdé souhlásky, zopakujeme si psaní u, ů, ú. Také budeme trénovat párové souhlásky h/ch, s/z, š/ž. Pokusíme se v tomto týdnu o diktát na dálku. 
V matematice budeme procvičovat stále násobení a dělení 5, také násobení 6. Také potrénujeme sčítání a odčítání do 100. Dáme si několik slovních úloh.
V prvouce nás čeká opět JARO a řekneme si něco blíže ke zvířátkům, která se začínají probouzet.
V anglickém jazyku nás čekají osoby (já, ty, on, ona…) a dny v týdnu.
A tělesná výchova – pošlu Vám odkazy, co si doma zacvičit. 🙂
A hudební výchova ? Hudba a zpěv člověku zlepšují náladu, takže i tam vás čeká domácí úkol. 🙂 Napiš mi 2 písničky, které sis tento týden zpíval pro zlepšení nálady. Děkuji.😃
Splněné úkoly mi pošlete nafocené do neděle. Diktát a slovní úlohy hned ten den. Den předem dám vědět, kdy se s dětmi spojím přes whatsapp.
Držte se všichni a těším se. 😃
Pondělí
Čj: 
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 1 a přepiš spojení do sešitu.
Pracovní sešit (velký) str. 12/cv. 1, 2, 3
Čtení: Zlobilky (1 kapitola)
Matematika
Pusť si videa Dělení 5 poprvé, Dělení 5 – druhá část, Dělení 5 – třetí část
Napiš si všechny příklady na dělení 5. 
V početníku (Alter) – udělej 2 sloupečky ze strany 9. (Všichni bohužel nemají tento početník doma, nafotím. Ať si děti sloupečky přepíší a vypočítají. Pokud mají hotové, ať si je klidně udělají znovu). 
Slovní úloha (pošlu).
Úterý 
Český jazyk
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 2 – přepiš do sešitu
Pusť si video na párové souhlásky h/ch
Pracovní sešit velký str. 12/cv. 4 a dole rébusy
Čtení: Zlobilky – další kapitola
Matematika
Pusť si videa Dělení 5 poprvé, Dělení 5 – druhá část, Dělení 5 – třetí část  
Početník (Alter) str. 9 – udělej 2 sloupečky (pokud nemáš, přepiš a vypočítej)
Pusť si video: Sčítání do 100 poprvé 
Početník Alter (pro 2. a 3. ročník) – sčítání a odčítání – udělej 2 sloupečky (napiš k nim datum).
Slovní úloha (pošlu).
Prvouka:
Pusť si video JARO a vytvoř si podobnou myšlenkovou mapu.
Středa
Český jazyk
Pusť si video Párové souhlásky S/Z
Pracovní sešit velký str. 13/1
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 3 – přepiš do sešitu
Čtení – Zlobilky – další kapitola
Diktát (pošlu)
Matematika
Pusť si video Násobilka 6 
Udělej 2 sloupečky v malém početníku Taktik na násobilku 6
Alter (početník pro 2. – 3. ročník) – sčítání a odčítání – vypočítej 2 sloupečky a napiš k nim datum. 
Slovní úloha. (pošlu)
Anglický jazyk 
Pusť si video Angličtina – osoby
Čtvrtek
Český jazyk
 
Pusť si video PÁROVÉ SOUHLÁSKY Š/Ž
Pracovní sešit velký str. 13/ cv. 2
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 4 – přepiš do sešitu
Zlobilky – další kapitola
Matematika
Pusť si video – Násobilka 6 – druhá část
Početník malý Taktik – udělej 1 sloupeček na násobení 6
Pusť si video – Sčítání a odčítání do 100 – druhá část
Alter (početník pro 2. – 3. ročník) – sčítání a odčítání – vypočítej 2 sloupečky a napiš k nim datum. 
Slovní úloha (pošlu)
Prvouka
Pusť si video Části stromu, keře
Nakresli si strom a rozděl ho na jeho části. 
Pátek
Český jazyk
Pusť si video Párové souhlásky P/B 
Pusť si video Doplňujeme u, ů, ú – přepiš do sešitu
Matematika
Pusť si video Dělení 6
Početník Taktik – udělej 2 sloupečky na dělení 6
Anglický jazyk
Pusť si video Angličtina – dny v týdnu
Český jazyk
pracovní sešit str. 9 (celá), strana 10 (celá), strana 11 (celá)
modrý malý sešit PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY – každý den doplnit 1 sloupeček, z každého sloupečku přepsat do sešitu 8 řádků
Prosím, pište následující úkol do sešitu na domácí úkoly nebo do jiného sešitu, který máte doma. 🙂
pondělí – Vypiš celou abecedu pod sebe. Alespoň ke 20 písmenkům doplň 1 zvíře
A  antilopa
B  beruška
C  cvrček
D  datel
atd.
úterý – Vypiš celou abecedu pod sebe. Alespoň ke 20 písmenkům doplň pohádkovou postavu
A  Arabela
B Bobek
C Cipísek
atd.
středa – vypiš celou abecedu a alespoň ke 20 písmenkům vymysli křestní jména
A  Alena
B  Bedřich
C  Cecilka
atd.
čtvrtek – vypiš celou abecedu a alespoň ke 20 písmenkům vymysli ovoce nebo zeleninu
A angrešt
B banán
C cibule
atd.
pátek – vypiš celou abecedu a alespoň k 15 písmenkům vymysli, co můžeš koupit v nákupním centru. 
A  autodráha
B  baterky
C  cukr
čtení: 
Každý den přečti alespoň 2 stránky z nějaké knihy, která tě baví.  
Nebo klidně slabikář z 1. ročníku (3 strany denně). 🙂
Matematika
Pokračovat v novém POČETNÍKU (Taktik)
str. 10 – poslední sloupeček
str. 11 – 2 sloupečky
str. 12 – vypište si nahoru násobky 5 (0, 5, 10, 15, …)
str. 12 – 3 sloupečky
str. 13 – 2 slopečky
Pro procvičování násobilky 5, pokud bude třeba, ať si děti píší příklady a k tomu kreslí křížky:
0.5 = 0
1.5 = 5  xxxxx
2.5= 10 xxxxx
             xxxxx
3.5 =15 xxxxx
             xxxxx
             xxxxx
atd.
Prosím, pokud to budou dělat, ať to dělají do nějakého sešitu, ať to pak vidím. Může to být klidně i do sešitu, kde je ta abeceda. 🙂
 
Co se týče matematiky. Máme objednané nové pracovní sešity, přijdou snad příští týden. Dám vědět ohledně předání. 
 
Prvouka
Viz příloha – 2 strany (44, 46)
Přečti si obě strany. 
Až půjdeš ven, pozorouj změny v přírodě. Napiš do sešitu (opět do stejného, kde je abeceda), co jsi viděl.
– pupeny na stromech
– nějaké květiny (zkus napsat které)
atd.
Výtvarná výchova a prvouka
Nakresli velkou včelu a napiš k ní alespoň 10 věcí, které o ní víš nebo jsi zjistil. Klidně můžeš na samotný papír, můžeme si to pak vystavit ve třídě. 🙂
Pracovní činnosti
Vystřihni z papíru (ideálně ze čtvrtky) 34 čtverečků velikosti čtverce (5 cm strana).
Na každý čtverec napiš písmenko z abecedy. Vznikne ti tak celá abeceda. 🙂