1. ročník

6. – 9. 4.

Slabikář, strana 96 – 98
Matematika, strana 22 – 25, malý sešit Matýsek str. 2, 3.
Prvouka, strana 57, 58, 60   (str. 59 Já to hravě zvládnu vypracujeme ve škole).
Pondělí:
Slabikář str. 96 Co je to? Písanka str.1 písmeno U. Matematika str. 22 cv.1, 2, 3, slovní úlohy, cv 4,5 vypočítej. Prvouka str.57 Včelky. Přečti, cv.1 přiřaď slova k obrázkům, cv. 2 vylušti tajenku.
Úterý:
Slabikář str.97 písmeno G ( str. 63 natrénuj slova). Přečti a vypravuj. Písanka str. 2 písmeno P. Matematika str. 23. cv. 1,2,
vyznač na číselné ose, cv. 2 vypočítej slovní úlohu, cv. 4,5 vypočítej.
Středa:
Slabikář str. 98 písmeno F (str. 64 natrénuj slova). Písanka str.3 písmeno T.  Matematika str. 24 rozklad čísla. Pozor, dopočítej do 10. Prvouka str .58 práce na zahradě, cv.1 napiš slova k obrázkům, cv. 2 zakroužkuj nářadí. Pomáhej na zahradě rodičům.
Čtvrtek:
Slabikář – procvičuj si čtení po str. 98, přečti z knihy, časopisu. Písanka str.4 opis, přepis. Matematika str. 25 procvičování.
Prvouka str.60. Velikonoce cv. 3 hezky vybarvi.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků jara.

30. 3. – 3. 4.

Slabikář strana 92 – 95
Písanka strana 27 – 31
Prvouka strana 54 – 56
Pondělí: Slabikář strana 92 – čtení článku Moře, vypravujte, o čem jste četli. Písanka  strana 27 opiš větu, přepiš Ilona, větu,
                přepiš zvolání na děti. Prvouka strana 54 – cičení 1, povídej podle obrázků, cvičení 2, označ věty. Matematika s.
                 18.(Matyskova matematika str. 18 cvičení 1, 2 , a 4- ukázka) cvičení 3 napiš.
Úterý:Slabikář strana 93 – 95  Řepa velká jako Říp ( po částech až do pátku).Písanka strana 28. Psaní písmene K (video).
            Matematika strana 19 cvičení 1,2,3. ( Matýsek má na str.19 i hru).
Středa:Slabikář strana 93 – 95. Písanka strana 29 opiš věty s otazníkem, přepiš zbývající věty. Poslední větu nepište.
             Matematika strana 20 cv. 1 (ukázka Matyskova..) Prvouka strana 55 -jarní rostliny, květiny v zahradě, cvičení 2 spoj
              názvy s částmi rostliny a napiš název rostliny k obrázku.
Čtvrtek: Slabikář strana 93 – 95. Písanka strana 30, písmeno S, Š,š,s,S. Matematika strana 21 cvičení 1 a 3, číselná osa –
                vypočítej a znázorni, cvičení 2,4 a 5 vypočítej.
Pátek: Slabikář strana 93 – 95. Písanka strana 31, opiš slova, přepiš slova a věty ( 1x).Matematika – dokončete dané úkoly,
             procvičte + a – do 10. Prvouka strana 56  cvičení 1, doplňte názvy, cvičení 2 zakroužkujte.
Angličtina
1) Opět si zopakujte  slovíčka na téma „farma a zvířata na farmě“ = dog, cat, pig, sheep, goat, cow, horse, chicken, duck, rabbit, farm, tractor.
2) Procvičujte frázi „I can see…“ = „Vidím…“
Zkuste popsat celý obrázek na str. 26, pokuste se toho vymyslet co nejvíce.
Pč. I can see a cow.
+ dobrovolné úkoly  (pouze pokud se vám bude chtít)
Namalujte obrázek, kde bude: farm, tractor, three rabbits, two sheeps and chicken. Obrázek mi můžete poslat na email prochazkova@zsuhonice.cz
Budu se těšit! 🙂
Pokud chcete, můžete si procvičit slovní zásobu pomocí hry. Hru najdete v následujícím odkazu: https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/

23. -27.3

Písanka s.24 – 26. Slabikář po s. 91 (slova s.62,63).Matematika po s. 17. Prvouka po s.53.
Pondělí -Čj opakování s.88, zazpívat si Žežuličko, kde jsi byla,napsat do sešitu 5 slov na h. Ma. – s. 14 číselná osa, příklady
              o   více, dodělat úkoly. Prvouka – co patří k jaru vybarvi.
Úterý-Čj písmeno Řř, jazykolam Petře, nepřepepři toho vepře, psaní s.24 H. Ma.- s.15 hodiny, dopočítej. Zacvičte si se
                 sportovci .
Středa – Č js.90 nauč se zpaměti rozpočitadlo, opis, přepis s.25, otazník.Ma.- s. 16 spoj body, napiš kolik je hodin.
Čtvrtek – Čj s.91 Řeka, co je jez, pramen -zjisti, bude diktát. Ma.- s.17 vyber, napiš,  cvičení 1,2.
Pátek – Čj natrénuj si čtení a pověz, o čem to bylo,psaní I s.26. Ma.-s.17 cv.3 vybarvi, procvič si + a – do 10.
                Prvouka – počasí, nauč se pranostiky, vyřeš rébus, s.53
Určitě sledujete také UčíTelka, Matýska aj.

Angličtina 

Týden 23. – 27. 3.
1) Stále procvičujte slovní zásobu spojenou s farmou.
2) Naučte se frázi „I can see…“ = „Vidím…“
Tuto frázi používáme, pokud něco popisujeme (třeba obrázek, nebo něco, co vidíme). Procvičte si tuto frázi na dvou obrázcích (na straně 24 a 26 – oba jsou v příloze).
Př. Obrázek na str. 24 – Podívám se na obrázek, ukážu na kočku a řeknu „I can see a cat.“ Dále si vyberu třeba auto a řeknu „I can see a car.“ Tímto způsobem pokračuji.
Dobrý den, 
posílám úkoly na týden. Je to na každý den 1 stránka matematiky a písanky.
Písanka s. 19 opis, přepis, 1x s.20 velké Z, s.21ou, 22 au, s.23 písmeno h.
Slabikář 83 Rýma,84 Ž naučit se zpaměti Muži nosí ženám růže..85 Lyže- s kým lyžoval, co znamená šlapeme atd. 86. Žížaly – povídat. Čtěte prosím každý den.
Matematika – využijte Matýskova matematika na internetu – str.9,10,11,12,13
Prvouka s.49 -51
Posílám další odkazy khanova akademie, prima uča, umíme to,matematika in, 

Dále posílám úkoly od paní učitelky z angličtiny:

Týden 16. – 20.3.
1) Zopakujte si slovíčka na téma „zvířata“ – dog, cat, pig, sheep, goat, cow, horse, chicken.
2) Zařaďte nová slovíčka ze str. 26 (farma = farm, traktor = tractor, kačer = duck, králík = rabbit).