Zápis ze školské rady dne 10. 9. 2020

Přítomni za školskou radu:  pan Řehák – předseda ŠR Mgr. Z. Piknová (ZŠ) Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:  1.A – paní Wohanková  2.A – paní T. Kejla 3.B – paní M. Pěnkavová 4.A – paní L. Přikrylová 4.B – paní Švendová 5.A...

Nabídka webináře pro rodiče

Vážení rodiče, MAS (Místní Akční Skupina) Jihozápad, jejíž jsme členem poslala nabídku na webinář o sociálně – emocionálním učení v každodenním životě, na který se můžete zdarma přidat ve čtvrtek 11.2.2021 v 17:00 hodin – bližší informace najdete...