Projekt: Předzahrádka jako dlaň

Dne 30. 10. 2020 podala škola projektovou žádost do výzvy Zelené oázy Nadace Partnerství. V první plánu žádost podpořena nebyla, zejména kvůli převisu žádostí nad alokací výzvy. Začátkem března 2021 přišla z Nadace zpráva, že projekt vybrali zaměstnanci společnosti Kooperativa v rámci hlasování, kterého se zúčastnily nepodpořené projekty. Výsledkem je podpora ve výši 70 000,- Kč. Realizace bude probíhat ve dvou fázích: září-říjen 2021 a poté březen-duben 2022. Předmětem projektu je úprava levé části předzahrádky školy. Vedle výsadby, instalace smyslového chodníčku, bylinkové spirály a propustné cestičky bude cílem projektu zapojit veřejnost a přátele školy do přeměny školní zahrady v ekologičtější a smysluplně využitý prostor pro děti, rodiče i případné návštěvníky.