5. ročník

Všechny úkoly pro 5. třídu  jsou opět vloženy na www.skolavpyzamu.cz

Anglický jazyk 1. – 5. 6.

Základní výuka bude probíhat ve škole dle rozvrhu.
Online výuka bude probíhat 2x týdně v jedné skupině v 11:30.
V tomto týdnu 1. hodina ve středu a 2. hodina ve čtvrtek nebo v pátek podle počasí (za hezkého počasí bude venkovní výuka 4.třídy). 
Pokračujeme Unit 6 – PEOPLE , uč. str. 66-67. Přítomný průběhový čas – What are you doing now?
Prac. sešit str 54-55
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks

Anglický jazyk 25. – 29. 5.

Základní výuka bude probíhat ve škole dle rozvrhu.
Online výuka bude probíhat 2x týdně v jedné skupině. Přesný čas výuky bude upřesněn e-mailem.
Začneme Unit 6 – PEOPLE , uč. str. 64-65. How does he/she look like? 
Prac. sešit str 52-53
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks

Anglický jazyk 18. – 22. 5.

Online výuka bude probíhat
v úterý a ve středu ve třech skupinách od 10:30, od 11:00 a od 11:30
Dokončíme Unit 5 , uč. str. 60-61. Anglické reálie British houses, names of British towns. 
Opakování učebnice str. 62 a v prac. sešitě str 50.-51
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks

Anglický jazyk 11. – 15. 5.

Online výuka bude probíhat
v úterý, středu a čtvrtek ve třech skupinách od 10:30, od 11:00 a od 11:30
Budeme pracovat s tématem modálních sloves: CAN/CAN´T učebnice str. 58, 59
Protože je to již známe učivo, rozšíříme jej o slovesa MUSÍŠ/NESMÍŠ/NEMUSÍŠ – MUST/MUSTN´T/NEEDN´T
Budeme pokračovat v tématu orientace ve městě.
Vaší samostatnou práci z minulého týdne očekávám ve schránce (školní nebo mojí domácí:-) do středy 13.5.
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks

Anglický jazyk 4. – 7. 5.

Online výuka bude probíhat
v úterý, středu a čtvrtek ve třech skupinách od 10:30, od 11:00 a od 11:30
Pokračujeme v učebnici Her Town – orientace ve městě, „Kudy se dostanu k….“ How can I get to….“
Používání výrazů: Go straight ahead, take the second turning, pass the church, (to v učebnici není, ale užitečné to je 🙂
Každého z Vás čeká vlastní zadání práce – budeme se  věnovat orientaci ve městě, nákupům v obchodech.
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks

Anglický jazyk 27. – 30. 4.

Online výuka bude probíhat
v úterý, středu a čtvrtek ve třech skupinách od 10:30, od 11:00 a od 11:30
Pokračujeme v učebnici Unit 5 Places – Her Town.
Čeká nás orientace ve městě, návštěva obchodů a městských služeb.
Náplni online hodin odpovídá obsah učebnice str. 56 – 57. Pracovní sešit str. 46-47 cv. 1,2,3,4,5.
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks
Přeji, ať se Vám práce daří.

Všechny úkoly pro 5. třídu na období 20.4. – 3.5. jsou opět vloženy na www.skolavpyzamu.cz

Anglický jazyk 20. – 24. 4.

Online výuka bude probíhat
v úterý, středu a čtvrtek ve třech skupinách od 10:30, od 11:00 a od 11:30
Pokračujeme v učebnici Unit 5 Places – Our house. Budeme si povídat o všech částech domu v suterénu, v přízemí, v prvním patře, na půdě i na zahradě.
Učebnice str. 54 – 55. Pracovní sešit str. 44 cv. 1. a str. 45 cv. 2-4.
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks
Přeji hezký víkend.

Anglický jazyk 14. – 17. 4.

Online výuka bude probíhat
v úterý, středu a čtvrtek od 10:30, od 11:00 a od 11:30
Pokračujeme v učebnici Unit 5 Places – My room.
Pokud si můžete připravit notebook do svého pokoje, ať můžeme k vám „na návštěvu“, tak to bude super! První hodinu si rozdělíme dny, kdy budete své pokoje představovat.
Budeme je popisovat, co a kde máte. Budeme pracovat s předložkami a novou slovní zásobou.
Učebnice str. 52 – 53. Pracovní sešit str. 42 cv. 1,2. a str. 43 cv. 5-8.
Úkoly navazující na výuku najdete na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks
Ať se daří.

Anglický jazyk 6. – 8. 4. 

V tomto týdnu se budeme seznamovat s velikonočními zvyky ve Velké Británii, Spojených státech a i v  jiných zemích. Zaměříme se na velikonoční slovní zásobu.
Make your own HOT CROSS BUN

Všichni žáci 5. ročníku mají úkoly zadávány na https://www.skolavpyzamu.cz/.

Na těchto stránkách jsou již vloženy úlohy na období 6. – 19. dubna.

AJ 30.3. – 3. 4.

V tomto týdnu budeme pokračovat  „Free time activities“ – dozvíme se něco o oblíbených sportech v USA a v Británii a o hudebních nástrojích. Učebnice strana 48 -49
Pak se pustíme do opakování Unit 4 – strana 50 a připomeneme si písničku „If you are happy and you know it“
Když si budete chtít zazpívat v klavírním doprovodu 🙂
Do pracovního sešitu vypracuj cvičení 1 na straně 40 a celou stranu 41.
Toto všechno společně uděláme při našich on-line hodinách v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 10:30 a 11:00
Na online výuku navazuje práce na https://padlet.com/zuzananajvarkova/Bookmarks
Těším se na Vás.

Mgr. Zuzana Najvárková

23. – 27. 3.

Přírodověda:
Prosím po shlédnutí (i opakovaném) udělat výpisky z videa (co si pamatuji a co mě zaujalo)
Vlastivěda:
Na časové ose vyznač století, do kterých spadá baroko a renesance a dále na ose vyznač významné události, popř. data narození významných osobností uvedených období.
Sestav křížovku, aby ti v tajence vyšlo slovo „renesance“

23. – 27. 3. 

V tomto týdnu se budeme věnovat otázkám, které začínají  WH
Jistě si vzpomenete WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHOSE, HOW
vyzkoušej v pracovním listu v příloze.
Jak se dělají otázky? Jako úplně běžné otázky, jen před celou otázku vložíme to tázací zájmeno WH, podle toho, na co se chceme zeptat.
V učebnici na str. 47 cv. 4,5
podívej se i na cvičení 7, přepiš do sešitu a napiš k tomu česky, co to znamená. Zopakuj si také v pracovním sešitě str.40 cv 2 a str 41 cv 4
Další procvič na nástěnce
Ať se Vám daří.
Mgr. Zuzana Najvárková

Práce pro žáky 5. třídy na období 16. -22.3. 2020
Český jazyk : Pracovní sešit str. 58 – 63
Matematika : Pracovní sešit str. 23, 25 – 27
Vlastivěda : Připrav výukový plakát na čtvrtku Téma : Marie Terezie a osvícenství ( učebnice str. 15-16,
prac. sešit str. 12-13)
Přírodověda : Pracovní sešit str. 30-31. Připrav výukový plakát Téma : Proč je důležitá kosterní soustava
(kostra).
Posílám všem mnoho pozdravů a nezlobte ! 🙂 Ivan Bartoš

AJ 16.-20.3.

V tomto týdnu se posuneme v učebnici na další strany 46 -47.
Jde především o porozumění textu.
Na straně 46 si přečti (nahlas) cvičení 1 a rozhodni, zda věty v cvičení 2 jsou pravdivé nebo ne.
V této části si máme zopakovat jak se tvoří otázka v přítomném prostém čase. To už všichni víme, tak je to skutečně jen opakování. Strana 47/ cv. 3a), 3b)
K tomu v pracovním sešitě udělej stranu 38.
V příloze je pracovní list – vytvoř otázky – pomocí Do / Does …. a otazníku 🙂 ale to už víte 🙂
 HVĚZDIČKOVÝ ÚKOL NAVÍC  – Představ si, jaké otázky by sis připravil/a, kdybys dělala rozhovor například s Kovym?
Spoustu her a procvičování najdeš na gamestolearnenglish.com
Přeji hodně zdaru
Mgr. Zuzana Najvárková