3. B

6. – 8. 4.

Ke stažení zde. 

30. 3. – 3. 4.

ČJ – PONDĚLÍ 11.00 – 12.00 online hodina – Podstatná jména – rod, číslo
          Písanka s. 7, 8
          PS – 14/1, 2, 3
                   s. 15
          uč. 68/2 napiš do sešitu
                69/4 napiš do sešitu
          Čtení – pokračuj ve čtení své knihy. Přečtené knihy zapisuj do
čtenářského deníku.

Napiš dopis emailem panu asistentovi Jirkovi a překvap ho vyprávěním o
tom, co nejúžasnějšího jsi za dobu, co máme koronaprázdniny, dělal/a.

M – PS – s. 10 – 14.
Procvičuj násobení a dělení na
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 5 – 10 minut denně

PRV – Lidské výtvory. Horniny a nerosty – uč. s. 47, PS – s. 40

AJ – Poslechni si nahrávky 80 a 81. Písničku (81) si pusť alespoň 3 krát
  a nauč se ji číst, můžeš i zpívat.
        Připrav si podle PS 36/2 jiná dvě zvířata. Ke každému napiš do
sešitu na AJ 4 věty podle vzoru. (It´s got … It hasn´t got… It can… It
can´t…).

        STŘEDA 11.00 – 11.45 online hodina AJ

23. – 27. 3. 

ČJ – Napsat mi na můj Email: vedralova@zsuhonice.cz dopis o tom, jak se
máte – alespoň 5 vět, oslovení, text, rozloučení, podpis.
      Slovesa – uč. 61 – ústně, 61/1b) – písemně 6 vět
                                61/2b) – písemně
                PS s. 9.
      Vyjm. slova po S – uč. s. 80, 81 – ústně
                         PS – s. 20, 21.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

      Písanka – s. 5 (neučit se báseň, jen krasopisně přepsat), 6.
      Čtení – Prac. list – F. Halas: Co všechno musí dělat jaro – báseň
si přečti, barevně vybarvi slova, která se rýmují (hlíny – stíny, …),
nauč se báseň zpaměti.

M – Sčítání a odčítání do 1000 – PS 3 – do s. 9.

Písemné sčítání a odčítání – https://www.matika.in/cs/test.php

PRV – Neživá příroda – VZDUCH A PŮDA 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html
                                       uč. s. 52, PS – s. 44.

AJ – opakovat slovíčka, PS – s. 35 (bez poslechu, pouze napsat), s. 36.

VV, PČ – na A4 namaluj nebo nakresli libovolnou technikou ilustraci k
básni „Co všechno musí dělat jaro“.

Nezapomeňte se otužovat, zdravě jíst a denně cvičit alespoň pár cviků na
posílení a zpevnění zad, bříška, nohou, rukou a protahování. Pomáhejte
rodičům s pracemi v domácnosti a napište mi, kdo z Vás pomáhal při šití
roušek. Jsem si jistá, že mnoho z Vás, protože jste moc šikovní:-).
Děkuji a těším se na Vaše dopisy. PV

16. – 20. 3. 

ČJ – Číslovky – uč. s. 60/ústně, PS s. 8
      Vyjmenovaná slova po P – uč. s. 78/ústně, 76/4 písemně do sešitu,
Pravopis. pětiminutovky s. 30, 33.
      Písanka s. 4,5.
      čtení – pracovní list: Přečti si text od B. Šimkové: Březen. Pomocí
metody INSERT podtrhni známou informaci zeleně, novou informaci červeně
a „potřebuji dovysvětlit“ černě. (Dělali jsme několikrát ve škole.)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMP1.htm

M – Stavby z krychlí – PS 2 s. 62, 63

https://www.matika.in/cs/category.php?category=stavby

    Sčítání a odčítání do 1000 – PS 3 s. 3 – 5.

PRV – Neživá příroda – VODA
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html
                             uč. s. 51, PS s. 43.
AJ – nová slovíčka s. 39/1
      uč. 39/3,4 – hra, PS s. 57