Tento týden žáci projdou poslední dvě z celkem deseti stanovišť. Během školního roku si tak mohli prakticky vyzkoušet a ověřit některé zákonitosti. Dozvědět se mnoho zajímavých faktů z oblasti vědy, techniky, lékařství, potravinářství aj. Žáci opět pracovali v promíchaných skupinách a spolupracovali tak se spolužáky ze všech ročníků.