1.6. DEN DĚTÍ (3.-4.hodina)– organizuje 5.A

2.6. plavání

5.6. Focení MŠ

6.6. Focení ZŠ

       13:15 Školička na nečisto – poslední setkání

7.6. výlet 1.B – Beroun

       16:30 Cyklonožka – sraz u zadních vrat

8.6. třídní schůzky – informační den

       Veletrh vědy – pro členy kroužku Debrujářů

9.6. plavání

12.6. ranní shromáždění

16.6. plavání + akce „Vzpoura úrazům“

Od 19.6. vyučování končí vždy v 11:45 (příprava a realizace výměny topného systému v budově školy)

19.6. 5. projektový den – Řemesla

20.6. schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 17:00

21.6. pasování na čtenáře 1.B

22.6. odevzdání učebnic

         ZAHRADNÍ SLAVNOST – 17:00

23.6. plavání + venkovní učení

od 26.6. bude provoz základní školy přesunut do obecní stodoly

26.6. celoškolní výlet do Národního Muzea (bez školního oběda)

27.6. třídní výlety

28.6. plavání + třídní výlety

29.6. sportovní den

30.6. VYSVĚDČENÍ