Přijaté děti jsou uvedeny pod registračními čísly:

 • 1262023
 • 1192023
 • 1332023
 • 1212023
 • 1182023
 • 1362023
 • 1232023
 • 1242023
 • 1272023
 • 1142023
 • 1172023
 • 1352023
 • 1152023
 • 1312023
 • 1322023
 • 1292023

Seznam nepřijatých

 • 1392023
 • 1132023
 • 1282023
 • 1302023
 • 1372023
 • 1382023
 • 1252023
 • 1342023
 • 1162023
 • 1202023
 • 1222023
 • 1402023

V Úhonicích 24.5.2023  

Mgr. Zuzana Najvárková

       ředitelka školy