2.2. Projektový den – ŘEMESLA

3.2. Pololetní prázdniny

6.2. Ranní shromáždění – projekt „Moje stopa ve škole“

7.2. 16:30 Mimořádná schůzka pro rodiče žáků 5. tř – přijímací řízení na víceletá gymnázia v učebně 3.A

9.2. přednáška digitální bezpečnosti pro žáky 3. a 4. ročníku

13.-19.2. Jarní prázdniny

20.2. Ranní shromáždění

21.2. Masopust

24.2. Zdravotníci – kurz 1.pomoci pro žáky ZŠ

24.2. Kinokavárna 16:30

27.2. Ranní shromáždění

27.-1.3. Třídní kola recitační soutěže

3.3. Školní kolo recitační soutěže