• hodnocení průběhu vzdělávání
 • školská rada – změna úplaty za stravné od 1.1.2023
 • školská rada – zprávy z ŠD
 • PODEPSANÉ OBLEČENÍ
 • od 21.10. probíhá přípravka na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – vede p. uč. Bartoš (říjen ’22- duben ’23) vždy v pátek od 13:00
 • 4.11. školní KINOKAVÁRNA 
  • dětské představení 16:30 Sonic
  • Hlavní film večera 19:00 Poslední závod (ČR 2022)
 • 11.11. SVATOMATINSKÉ SVĚTÝLKO 16:30 lampiónový průvod
 • 15.11. autorské čtení (účastní se všechny třídy)
 • 17.11. státní svátek
 • 18.11. ředitelské volno – práce ped.sboru na školním vzdělávacím programu, digitalizace (rozvoj výuky informatiky), vize školy
 • 25.11. Vánoční dílničky  – kdo má možnost darovat chvojí (jedlové), prosím, obraťte se na p. uč. Šťovíčkovou
 • 27.11. 17:00 zpívání „Rozsvěcení vánočního stromu“ vybrané děti (p.uč.Šťovíčková)
 • 2.12. adventní výlet do Drážďan ve spolupráci se spolkem seniorů Úhonice – zájemci předají vyplněnou přihlášku p.uč. Šťovíčkové
 • Prosíme rodiče, kteří mohou poskytnout sponzorské dary do TOMBOLY či na MIKULÁŠE, obracejte se na p. Radotínskou (radotinska@zsuhonice.cz)     
 • Info pro rodiče žáků 5.roč. k příjímacímu řízení na SŠ plánovaná schůzka 7.2.2023 v 17 hod v učebně 5.B
 • lyžařský kurz info 27.2-3.3. předběžná cena 6500-6800Kč, přihlášky na lednových třídních schůzkách (p.uč.Mejtská)
 • info škola v přírodě (třídní učitelé)
 • probíhá soutěž „VÁNOČNÍ BETLÉM“ – soutěžní práce přijímáme do 7.12. (p.as.Broučková, p.uč.Bartoš)
 • 9.12. v 17:00 vernisáž děl, adventní posezení, aukce J
 • 18.12. Adventní koncert 15:00 v kostele v Úhonicích
 • VÁNOČNÍ RADOST – Ve spolupráci s dětským domovem v Unhošti budeme plnit dětská přání (p.as.Radotínská) a pro radost obyvatelům doma důchodců v Unhošti připravíme vánoční přání (p.uč. Rousová)