INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Zvláštní zápis pro děti s ukrajinským občanstvím

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu dne 14. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

Спеціальний набір для дітей з громадянством України

Для дітей, що народилися з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з дня 6. червня р. 14:00 -16:00 годин.

Žádost o přijetí do ZŠ/ Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky/ Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Příručka pro rodiče UK

Посібник для батьків